Zoznam zmien 5.10.0.1081

Optivus

Verzia 5.10.0.1081 - 18.10.2017

Zoznam zmien v programe.

Obchod

Oprava oznamu po vytvorení skladovej karty na dialógu výber skladovej karty

V programe sa mohlo objaviť varovanie, že taká karta nie je v zozname po stlačení OK na dialógu novej karty. Teraz program najprv aktoalizuje zoznam kariet a až potom kontroluje, či sa tam daná karta objavila.

Vytvorenie skladovej karty z výberu skladových kariet preberie názov karty z filtra.

Na dialógu Výber skladovej karty. Ak je vo filtri vyplnená položka názov skladovej karty, po stlačení tlačidla Nová skladová karta sa tento názov prenesia aj na skladovú kartu, aby sa urýchlilo vkladanie novej skladovej karty.

Oprava rezervovania položky na prijatej faktúre.

Na prijatej faktúre sa žiadna rezervácia nekontroluje.

Optivus všeobecne

Doplnenie celoobrazovkového editora na textové polia.

Veľké textové polia majú menu pravej myšky. V menu je funkcia Upraviť text vo veľkom okne. Po výbere funkcie sa text z poľa zobrazí vo veľkom okne s väčším písmom. V okne sú zachované aj všetky funkcie pravej myšky, farbenie hypertextov a klikanie na hypertexty.

Krajšie vykresľovanie dialógov na úpravu čiselníka.

Na niektorých dialógoch sú upravené vertikálne rozostupy medzi položkami.

Spisy

Vylepšenie vkladania požiadaviek priamo do spisu.

Požiadavku možno vložiť priamo do spisu ako hypertext. Napríklad v obsahu kliknete pravým tlačidlom myšky a vyberiete funkciu Označený text/Nová požiadavka s hypertextom. V požiadavke sa nastaví prepojenie na spis a pokiaľ je spis priradený na projekt, modul alebo verzii, nastavia sa podľa spisu aj tieto polia v požiadavke.

Zapamätávanie posledného filtra v spisoch.

Program si teraz pamätá posledný nastavený filter v zozname spisov. Pri novom spustení programu je tento filter automaticky nastavený.

Oprava prekreslenia záložky obchodu v spise.

Pri niektorých operáciách s faktúrou, objednávkou alebo skladovým pohybom sa celý zoznam neprekreslil korektne.