Zoznam zmien 5.07.0.1066

Optivus

Verzia 5.07.0.1066 - 14.8.2017

Zoznam zmien v programe.

Jazdy

Zmena dizajnu dialógu Automobil v jazdách.

Polia na dialógu boli upravené v názvosloví tak, aby zopovedali aktuálnej podobe technického preukazu.

Optivus všeobecne

Tlačidlá v detailoch rešpektujú nastavenie prístupu k záložkám.

Užívateľ vidí v detailoch iba tie tlačidlá a zoznamy, ktoré má povolené v systéme. Napríklad keď nemá povolenú knihu pošty, nebude vidieť ani žiadne detaily s poštou.

Oprava zlého farebného vykreslenia hypertextu v bloku textu.

Na niektoré miesta programu sa dajú vkladať hypertexty aj priamo do textu. Napríklad do textu úlohy, alebo spisu. Hypertexty sú vykreslené modrou farbou. V programe bola chyba, ktorá posúvala farebné označenie tak, že na každom ďalšom riadku bolo farebné označenie posunuté o jeden znak doprava.

Hypertext na požiadavku.

Ak je v texte úlohy, spisu a podobných veľkých textových polí vložený hypertext v tvare [#13913], potom vie Optivis takýto hypertext rozoznať a zobraziť v dialógu odkazovanú požiadavku.

Požiadavky

Kópia požiadavky kopíruje aj pole nadradenej požiadavky.

Úprava vychádza z toho, že obvykle máte jednu hlavnú požiadavku a pod ňou niekoľko podriadených. Keď vytvárate podriadené požiadavky pomocou kopírovania, je vhodné nastaviť aj toto pole, aby ostala zachovaná väzba na nadradenú požiadavku.

Hypertext na spis a dokument z detailov požiadavky.

Hypertexty sa teraz nachádzajú aj na požiadavke v poliach obsah, analýza a návrh.

Spisy

Menu Filter v požiadavkách.

Na záložku Požiadavky bolo doplnené menu s jednotným filtrom podľa dátumu. V predchádzajúcich verziách programu boli požiadavky na samostatnom dialógu a preto tam táto funkcia predtým nebola.