Zoznam zmien 5.01.0.1023

Optivus

Verzia 5.01.0.1023 - 30.4.2017

Zoznam zmien v programe.

Optivus všeobecne

Neaktívny Optivus nekontroluje oznamy, úlohy a dochádzku v databáze.

Neaktívny Optivus je na pozadí a nie je dôvod vtedy pristupovať do databázy. Až keď sa program dostane do popredia, začne opäť vykonávať tieto kontroly.

Kontrola nových oznamov, úloh a dochádzky nezobrazuje chyby pri spojení s databázou.

Tieto kontroly sa vykonávajú približne raz za minútu. V predchádzajúcich verziách programu sa mohlo stať, že ak sa prerušilo spojenie s databázou, tieto pravidelné kontroly zaplnili plochu Windows opakujúcimi sa oznamami. Teraz sa žiaden oznam o probléme neobjaví a zapíše sa iba do logu.