Informácie o IS Optivus

Dokumentácia k programu Optivus.

IS Optivus

Popis informačného systému.

17.5.2023

Zoznam modulov

Zoznam jednotlivých modulov programu.

17.5.2023

Doplňujúce moduly a nadstavby

Moduly, ktoré nemajú samostatnú záložku.

30.10.2023

Verzie programu Optivus

Zoznam jednotlivých verzií programu.

22.5.2023

Cenníky

Ceny za rôzne verzie programu.

30.10.2023